בדיקות חוזק בטון

בדיקות חוזק הבטון בלחיצה הינן בדיקות שיגרתיות ובסיסיות ביותר והן נערכות מספר פעמים במהלך בניית השלד על אלמנטים שונים: כלונסאות, רצפת מרתף (במידה ויש), רצפת ממ"ד ורצפת קומת קרקע, עמודים וקירות ממ"ד, תקרת ממ"ד ותקרת קומת קרקע. מבדיקת חוזק הבטון בלחיצה ניתן לקבוע את סוג הבטון, והיא נחשבת לבדיקה מהימנה.

מהלך הבדיקה: בעת יציקת האלמנט, נציג מאחת ממעבדות הבטונים (איתה נחתם הסכם מראש) לוקח דגימה מהבטון המיועד ליציקה וממנה יוצר 6 קוביות בטון בגודל של 10*10 ס"מ. קוביות אלה נלקחות למעבדת הבטונים על מנת לעבור מבחן חוזק בלחיצה. במעבדה, עוברות הקוביות אשפרה במים במשך 7 ימים ולאחר מכן מתבצעת הבדיקה הראשונה. הבדיקה נערכת באמצעות שני לוחות אופקיים, הלוח התחתון הינו קבוע ועליו מונחת הקובייה. בעת הבדיקה הלוח העליון מתקרב לתחתון ובכך נוצר כוח מכבש על הקובייה. בסופו של דבר הקובייה צפויה להיסדק ולהישבר תחת כוחו של המכבש. מידת הכוח המופעל נמדדת ביחידות של מגה פסקל. על פי הכוח המופעל ניתן לקבוע את סוג הבטון. לדוגמא, קובייה המגיעה לנקודת השבירה כאשר הכוח המופעל עליה הוא 30 מגה פסקל (10% -/+) היינה קוביית בטון מסוג ב-30, לעומת זאת קובייה שתישבר כאשר הכוח המופעל עליה הוא 40 מגה פסקל (10% -/+) היינה קוביית בטון מסוג ב-40, וכן הלאה.
לאחר הבדיקה הראשונה, שנערכת כ-7 ימים לאחר לקיחת הדגימה מהשטח, ניתן לשער את חוזק הבטון, הנקבע באופן סופי רק לאחר כ-28 ימים, בבדיקה השנייה. הבדיקה הראשונה מאפשרת למעבדת הבטונים, ללקוח ולקבלן להעריך ולשער האם הבדיקה תעבור בהצלחה או לא, ולפעול בהתאם לתוצאות המצופות.

תוצאות הבדיקה ומשמעותן: תוצאות הבדיקה הסופיות ניתנות לאחר 28 ימים מרגע לקיחת הדגימה. הדגימה מתבצעת על שלוש קוביות, וממוצע חוזק הלחיצה של שלושת הדגימות יקבע את חוזק הבטון הסופי.

בישראל, על חוזק הבטון המתקבל להתאים לדרישות ת"י 118. על פי דרישות אלה, חוזק בטון מתאים הינו סוג הבטון + 10%. כלומר, בטון מסוג ב-30 יעבור את הבדיקה כשחוזק הבטון בלחיצה יעמוד בקריטריון לחיצה של 33 מגה פסקל ומעלה.
מה קורה במידה והבדיקה אינה מתאימה וחוזק הבטון איננו מספיק?

במקרה כזה, כאשר תוצאת הבדיקה נמוכה מ-33 מגה פסקל, נדרש אישורו של מהנדס המבנה לצורך כושר עמידות. תוצאה נמוכה שאינה קיבלה את אישור המהנדס תדרוש הוצאת גלילים באתר לבדיקה חוזרת.

יכולים להיות מספר גורמים אשר בעקבותיהם בדיקה יכולה להיכשל:
• אופן לקיחת הדגימות אינו בוצע כהלכה.
• האצווה (המיקסר) שממנה נלקחה הבדיקה לא עברה ערבוב כראוי.
• המרכיבים שמהם מורכב הצמנט אינם ביחסים נכונים.
• בוצעה הוספת מים חריגה לאצווה באתר, כך שיחס הצמנט-מים אינו תקין.

חוזק הבטון ממשיך לעלות גם לאחר 28 ימים מיציקת האלמנט ויכול להימשך אפילו מספר שנים. הדבר תלוי בתנאים הסביבתיים שבהם אותו אלמנט מצוי, למשל הימצאות בסביבה לחה או לחלופין בסביבה יבשה. תנאי נוסף שישפיע על החוזק המתמשך הוא אשפרת הבטון באמצעות מים.

כדי להדגיש את חשיבותן של בדיקות הבטונים בתהליך הבניה, הועדות השונות התנו את קבלת ההיתר בחתימת הסכם התקשרות עם אחת ממעבדות הבטונים. ללא הסכם זה, והבדיקות העוקבות לו, לא יהיה ניתן לקבל גם טופס 4 (אישור לאכלוס).

Comments for this post are closed.