בדיקה סונית

בדיקות סוניות מאפשרות לנו לקבל מידע על הכלונסאות הנבדקים ביחס לאורכם ולרציפותם, אם קיימים פגמים בכלונסאות, הבדיקה מלמדת על עומקם וחומרתם.

עיקרון הבדיקה:

הבדיקה מבוצעת באמצעות פטיש פלסטי המכה על הכלונס ומשדר גל הנע לתחתית הכלונס. בדרכו חזרה נקלט הגל על ידי גלאי, ומאפשר למכשיר הבדיקה לבצע ניתוח גראפי לגבי עומק הכלונס ורציפותו. הגל המוחזר מושפע משינויים בחתך הרוחב ומהחיכוך לאורך מעטפת הכלונס. ניתן להפריד בפענוח הבדיקה בין שני גורמים אלו, רק אם יהיה מספיק מידע לגבי פרופיל הקרקע וכמות כלונסאות נאותה לבדיקה

הכנות לבדיקה:

על מנת שתוצאות הבדיקה תהיינה יעילות ומדויקות ככל הניתן, על ראש הכלונס להיות מסותת עד לקבלת בטון חלק ללא סדקים, נקי משאריות סיתות, בנטוניט ופסולת. בבדיקה על כלונס שלא הוכן כראוי, עלולה להתקבל טעות בפענוח הבדיקה. את הבדיקה יש לבצע כשבעה ימים ממועד ביצוע היציקה.

מגבלות הבדיקה:

דיוק הבדיקה הסונית מושפע ממספר גורמים, שככל שנדייק בנתוניהם כך תקטן הסטייה: עומק הכלונס, גיל הבטון, סוג הבטון, פרופיל הקרקע ומקרים מיוחדים שקרו במהלך הקידוח והיציקה. למרות כל זאת, הנתונים משתנים בין כלונס לכלונס שנבדק, ולכן תיתכן סטייה של 10% ± בקביעת העומק. הבדיקה אינה נותנת מידע לגבי תסבולת הכלונס, ונותנת מידע מוגבל לגבי איכות הבטון. לפיכך אין לראות בתוצאות בדיקה זו בסיס לחישוב כמויות.

פגמים בכלונס מחזירים חלק מהגל הנשלח בהתאם לגודלם. פגם חמור או נתק בכלונס ואפילו סדק בחתך רוחב הכלונס, גורם להחזר מלא של הגל מהעומק בו הוא נמצא כך שלא ניתן לקבל מידע לגבי המשך הכלונס שמתחת לפגם. השיטה אינה מאפשרת קביעה מדויקת של גודל הפגם וכיוון הימצאותו במעטפת הכלונס.

הגל הנע לאורך הכלונס מאבד אנרגיה כתוצאה מהחיכוך במעטפת. בסלעים ובקרקעות בעלות צפיפות גבוהה עד גבוהה מאוד, יתכן מצב שבו לא יתקבל החזר ברור של הגל מקצה הכלונס. מקרים אלו עלולים להתרחש כאשר יחס אורך הכלונס לקוטרו הוא בין 20 ל-40 (היחס תלוי בגודל החיכוך).

שינוי הדרגתי בחתך הכלונס לא יראה במהלך הבדיקה, לא ניתן להבחין בסדקים אנכיים וכמו כן לא ניתן לזהות כיסים קטנים של חומר זר או שינוי של פחות מ- 25% בחתך הכלונס

הערות:

לצורך ביצוע הבדיקה נדרשים לקבל מספר פרמטרים, כגון: מספר הכלונס, עומקו הנדרש, קוטרו, תאריך היציקה, וסוג הקרקע (דו"ח יועץ הקרקע) נתונים אלו ניתנים בשטח לבודק על ידי נציג הקבלן ובאחריותו.

דו"ח הבדיקה ותוצאותיו מושפע מפרמטרים רבים ומהווה חלק מהנתונים לצורך הסקת מסקנות של הפיקוח ו/או יועצי הפרוייקט, ואינו מהווה אישור הכלונסאות או פסילתם לצורך המשך העבודה.

דוגמא לבדיקה סונית:

sunnit-test-result

Comments for this post are closed.